Najnowsze wydarzenia

Karate to też wizytówka Kalwarii Zebrzydowskiej

Sensei Roman Kruszecki prezes Kalwaryjskiego Klubu sportowego Seido Juku Karate w środę gościł u Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. Rozmawiano o planach kalwaryjskiego klubu karate na 2017 i promocji klubu w naszej okolicy.

czytaj dalej »

Sylwester 2016

W Sylwestrowy wieczór w Kalwarii Zebrzydowskiej pokazem sztucznych ogni o godz. 20:00 symbolicznie pożegnaliśmy 2016 rok. Na kalwaryjskim rynku zgromadziły się setki mieszkańców wraz z dziećmi.

czytaj dalej »

Gmina zrealizowała nowatorski projekt ekologiczny

Dzięki współpracy pomiędzy  Gminą Kalwaria Zebrzydowska a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk zrealizowano pilotażowy program  Dratewka. W budynku remizy OSP Kalwarii Zebrzydowskiej zainstalowano Kocioł ekologiczny o mocy 34 kW na paliwo stałe-biomasa. Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała inwestycję w kwocie 22.000 złotych.

czytaj dalej »

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017.

czytaj dalej »

W Nowy Rok z nowymi ekologicznymi piecami

Rozpoczęto wymianę kotłów węglowych w ramach PONE ograniczania niskiej emisji w Gminie Kalwaria Zebrzydowska. W trakcie trwania akcji zostało wymienionych 63 pieców węglowych. Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 192.410,65 zł. Wkład własny Gminy stanowiła kwota w wysokości 169.800  złotych.

czytaj dalej »

Zakończono remont budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska

Zakończył się remont budynku OSP Kalwaria Zebrzydowska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 190 819,30zł.

czytaj dalej »

Marta Maj Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich z wizytą w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Kalwarii Zebrzydowskiej gościła pani Marta Maj Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

czytaj dalej »

IV Koncert Kolęd i Pastorałek

Już po raz czwarty w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Sali Widowiskowej CKSiT odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Dyrektora Szkoły Muzycznej.

 

czytaj dalej »

Wigilia harcerzy

Wczoraj w Kalwarii odbyła się coroczna wigilia harcerzy i instruktorów działających w 3 Szczepie Harcerskim „Cedron”. Na zaproszenie harcerzy odpowiedzieli Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Dyrektor CKSiT Andrzej Burdek.

 

czytaj dalej »

Wigilia dla samotnych

Jak co roku w Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka” odbyło  się spotkanie Wigilijne zorganizowane dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

czytaj dalej »

Wiślacka wigilia

W poniedziałek wewnątrz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana odbyła się wiślacka wigilia, na którą zaproszeni zostali związani z Białą Gwiazdą sportowcy oraz działacze. Na  to spotkanie pani Prezes Wisły Kraków Marzena Sarapata zaprosiła Burmistrza Augustyna Ormantego.

czytaj dalej »

Nowy Prezes Kalwarianki z wizytą u Burmistrza

Grzegorz Makówka we wtorek został wybrany Prezesem MKS Kalwarianka, a w dniu wczorajszym złożył wizytę u Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego.

czytaj dalej »

Cudowne Jasełka przedszkolaków z Kalwarii Zebrzydowskiej

Dzieci i panie wychowawczynie z Przedszkola przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprosiły Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego na spotkanie wigilijne, dzieci przygotowały piękne Jasełka.

 

czytaj dalej »

Świąteczne życzenia dzieci

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia delegacje uczniów wraz z nauczycielami odwiedzają Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego składając najserdeczniejsze  świąteczne życzenia.

 

czytaj dalej »

Nowa instalacja gazowa i kotłownia w ZS Zebrzydowice

20 grudnia dokonano odbioru przebudowy instalacji gazowej i kotłowni wraz z wymiana kotłów w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Zebrzydowicach.

czytaj dalej »

Wykonano nowe ogrodzenie przy ZS w Stanislawiu Dolnym

20 grudnia dokonano odbioru wykonanego ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanislawiu Dolnym.

czytaj dalej »

Odbiór pomieszczeń przedszkola w Przytkowicach

Dokonano odbioru przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Zespołu Szkół w Przytkowicach.

czytaj dalej »

Odbiór oświetlenia ulicznego w miejscowości Podolany

W miejscowości Podolany dokonano odbioru oświetlenia ulicznego.

czytaj dalej »

Przebudowa drogi w miejscowościach Zebrzydowice i Stanisław Dolny

To było przedsięwzięcie niezwykle ważne dla mieszkańców i kierowców, ale także skomplikowane technicznie. Tym większa satysfakcja, że udało się je wykonać w tak krótkim czasie - mówili zgodnie przedstawiciele Powiatu Wadowickiego, gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz wykonawcy.

czytaj dalej »

MZPN uhonorował samorządowców

Małopolski Związek Piłki Nożnej uhonorował samorządowców z Kalwarii Zebrzydowskiej, Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, radnych Rady Miejskiej Tadeusza Wilka i Pawła Hebdę.

czytaj dalej »

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Kalwarii Zebrzydowskiej

Wczoraj po mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym harcerze z 3 Szczepu CEDRON przekazali mieszkańcom Kalwarii Zebrzydowskiej Betlejemskie Światło Pokoju. Również Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty uczestniczył w tym spotkaniu. Betlejemskie Światło Pokoju płonie w kalwaryjskich kościołach i domach.

czytaj dalej »

Kiermasz świąteczny grupy „Kreatywna Kalwaria”

W „Starym Kinie”  grupa „Kreatywna Kalwaria” zorganizowała  przedświąteczny kiermasz.

czytaj dalej »

Uwaga! Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt!

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie.

czytaj dalej »

Świąteczne spotkania Burmistrza Miasta

Burmistrza Miasta Augstyna Ormanetgo 14 grudnia odwiedziły dzieci ze Świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, w tym samym dniu burmistrz uczestniczył w spotkaniu świątecznym w SPZOZ.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

czytaj dalej »

APEL DO PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z nasilającym się w ostatnim czasie na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymywaniem przez przedsiębiorców wezwań do uiszczenia opłaty z tytułu aktualizacji wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Firm, przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju są BEZPŁATNE.

czytaj dalej »

5 urodziny klubu szermierzy SKS Grass-Hopper Kalwaria

W czwartek 8 grudnia klub szermierzy SKS Grass-Hopper Kalwaria świętował 5 urodziny. Klub szermierzy SKS Grass-Hopper Kalwaria został założony w 2011 roku przez pana Bogdana Bielę, który postawił na tę dyscyplinę sportu w Kalwarii Zebrzydowskiej. W poniedziałek szermierze gościli u Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego.

czytaj dalej »

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP

W dniu 28.11.2016r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Opłatek u Pszczelarzy

W niedzielę 11 grudnia 2016 r. Koło Pszczelarzy „Bartnik” z Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli nie tylko miłośnicy pszczelarstwa ale również Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

czytaj dalej »

42 rodziny otrzymały pomoc „Szlachetnej Paczki”

W Kalwarii Zebrzydowskiej  również znaleźli się ludzie, którzy chcieli zrobić coś pięknego i szlachetnego dla swojej społeczności. W sobotę  42  rodziny otrzymały pomoc „Szlachetnej paczki”.

czytaj dalej »

Kolejny sukces saksofonistki Zuzanny Zajdy!

Zuzanna Zajda z klasy III Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, z klasy saksofonu Pana Tomasza Skiby zajęła 1 miejsce w swojej grupie, a ponadto zdobyła nagrodę główną konkursu - saksofon sopranowy renomowanej firmy Yanagisawa ufundowany przez firmę Jarmuła Music oraz firmę Yanagisawa.

czytaj dalej »

Strona 4 z 5