Prognoza zagrożeń - silny wiatr

Od godz. 7:30 dnia 4.03.2017 do godz. 07:30 dnia 5.03.2017 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

Stopień zagrożenia: 1.

 

PROGNOZA ZAGROŻEŃ

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków Sho Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 7:30 dnia 4.03.2017 do godz. 07:30 dnia 5.03.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie

Dyżurny synoptyk

Piotr Ramza

Godzina i data wydania

godz. 13:26 dnia 3.03.2017

Symbol Obrony Cywilnej