Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

[BIP] Zarządzenie nr 457/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska