Spotkanie w sprawie funkcjonowania aptek

31 stycznia w Gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele aptek funkcjonujących na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej, Zastępca Starosty Wadowickiego Beata Smolec, członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, radni powiatowi.

W czasie spotkania Burmistrz Miasta zaproponował kompromisowe rozwiązanie, które zostało przyjęte z aprobatą przez strony uczestniczące w dialogu nad dalszym funkcjonowaniem aptek na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

O postępach w negocjacjach będziemy na bieżąco informować mieszkańców.