Kolejne remonty na drodze wojewódzkiej

Delegacja samorządowców z Gminy Kalwaria Zebrzydowska gościła u Marty Maj - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Samorządowcy do Kalwarii Zebrzydowskiej wrócili z bardzo dobrymi informacjami. W najbliższym czasie na drodze wojewódzkiej DW 953 Skawina-Kalwaria Zebrzydowska zostanie dokończony remont drogi w Kalwarii Zebrzydowskiej i Przytkowicach o łącznej wartości około 2 mln zł. Tym samym droga wojewódzka przebiegająca przez gminę Kalwaria Zebrzydowska zostanie w całości odnowiona

Warto pamiętać, że tylko w 2018 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich  na remont drogi wojewódzkiej jaka przebiega przez Kalwarię Zebrzydowską, Zebrzydowice i Przytkowice przeznaczyli ponad 3 mln zł.

Ostatnie inwestycje drogowe poczynione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska imponują skalą remontów, jest to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy na linii Gmina Kalwaria Zebrzydowska – Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Uczciwie trzeba dodać, że wspomniane remonty nie były by możliwe bez bardzo dobrej wspólnej współpracy samorządowców gminy Kalwaria Zebrzydowska w osobach Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, radnych Rady Miejskiej Marcina Zadory, Marcina Ożoga, Roberta Rudeckiego, Wiesława Rudeckiego,Tadeusza Chrostka, Kazimierza Targosza i sołtysa Zebrzydowic Ireneusza Kowalczyka z Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Martą Maj. W ostatnich tygodniach w prace na rzecz Gminy Kalwaria Zebrzydowska zaangażował się również Radny Wojewódzki Filip Kaczyński.

Dyrektor Marta Maj wcześniej gościła w Kalwarii Zebrzydowskiej, spotkała się z samorządowcami, który nie ukrywali swej radości i w imieniu całej społeczności dziękowali za przeprowadzone remonty na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Już teraz najmocniej cieszą się w Zebrzydowicach, bowiem droga wojewódzka przebiegająca przez ich  miejscowość zmieniła się nie do poznania.

W imieniu mieszkańców dziękujemy Pani Dyrektor Maj oraz Marszałkowi Krupie za bardzo dobrą współpracę co zaowocowało i na terenie Zebrzydowic w ciągu 4 lat wyremontowana została droga wojewódzka w 100% oraz powstało przejście dla pieszych bardzo dobrze oznakowane i doświetlone. W dalszym ciągu trwają prace  nad projektem budowy chodnika  z Zebrzydowic do Kalwarii – mówi radny  Marcin Ożóg

Przy okazji spotkania podsumowano też ostatnie cztery lata współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska i  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przypomniano ostatnie inwestycje jakie wykonano na terenie gminy.  Inwestycja była etapowana.

Pierwszy remont drogi wojewódzkiej  miał miejsce w 2015 roku dokonano wówczas remontu nawierzchni asfaltowej w Przytkowicach i Zebrzydowicach. W kolejnym roku dokonano remontu drogi w Kalwarii Zebrzydowskiej od Rynku po ulice Mickiewicza

W 2017 roku dokonano remontu drogi w Zebrzydowicach na odcinku 600 m od Szkoły w stronę Kalwarii Zebrzydowskiej.  Gmina wykonała oświetlenia dla pieszych, zamontowano też znaki.

W  minionym 2018 roku na wspomnianym  odcinku drogi dokonano całą serię remontów obejmujących:  Remont drogi w miejscowości Zebrzydowice na odcinku 600m, oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej, wraz z budową chodnika. Kolejnym zadaniem był remont drogi w Przytkowicach na odcinkach dróg  880 m, 1 km 200 m, 800 m.

W sumie tylko w 2018 roku położono nową nawierzchnie na odcinku  3 km 880 m a łączna wartość prac wyniosła  ponad 3 mln zł. Gdy zsumujemy łączną wartość wykonanych prac w ciągu ostatnich 4 lat to osiągniemy kwotę około  4 mln 230 tys. zł. Tyle w ciągu ostatnich 4 lat na drogę wojewódzką DW 953 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska przeznaczył Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Krakowie.

Trzeba tutaj dodać, że takie wsparcie nie jest dziełem przypadku a bardzo dobrych relacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska z ZDW  w Krakowie, popartej wspólną  pracą  wspomnianych wcześniej samorządowców.