Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania

[30.09.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [06.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [08.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[04.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [07.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[03.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [07.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [14.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [17.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [04.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.09.2015] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań

[30.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań nr 1, 2 i 8 [04.11.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach zadania pn.: Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej...

[15.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.08.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 21 z 90