Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań

[25.09.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania

[22.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz 13 innych jednostek objętych porozumieniami z dnia 2 września 2014 r. w roku 2015

[09.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa chodnika przy drodze gminnej (ulicy Brodzkiej) w Brodach na odcinku ok. 650 mb

[04-08-2014] Ogłoszenie o zawarciu umowy

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[04.08.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 25 z 88