Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań

[25.07.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[17.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[17.07.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[14.07.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.07.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 29 z 90