Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Remont mostu na rzece Cedron w ciągu drogi gminnej nr K470083 koło kościoła w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki, województwo małopolskie

[28.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[25.02.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[2014.02.21] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[19.02.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksu na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.02.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 37 z 87