Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie wskazanym przez Zamawiającego w mieście Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[14.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [04.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - kolejne

[08.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Pytania i odpowiedzi [26.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.06.2018] Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu [05.06.2018] Informacja dotycząca przetargu [07.06.2018] Pytanie i odpowiedź [14.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [26.06.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [27.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków koordynatora projektu pn. "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[30.05.2018]

czytaj dalej »

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

[22.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [28.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 5 z 87