Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym o salę gimnastyczną i łącznik

[14.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [29.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [01.06.2018] Pytania i odpowiedzi [07.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [29.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - ponowne

[10.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [30.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - kolejne

[09.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [17.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [18.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - ponowne

[12.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.04.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [25.04.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 9 z 90