Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o konkursie

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

czytaj dalej »

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Zakup i dostawa samobieżnej maszyny do pielęgnacji lodu na potrzeby lodowiska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 85 z 88