Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - kolejne

[09.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [17.05.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [18.05.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.06.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [07.05.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego - ponowne

[12.04.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [25.04.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [25.04.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [09.05.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku LKS Stanisławianka w Stanisławiu Dolnym celem uruchomienia placówki wsparcia dziennego

[27.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [11.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [12.04.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [12.04.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[19.03.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.04.2018] Informacja z otwarcia ofert [17.04.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.05.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 13 z 94