Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Utwardzenie terenu i przebudowa oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie placu targowego i ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[29.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.08.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach

[23.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.25.2017] Pytanie i odpowiedź [07.06.2017] Informacja z otwarcia ofert [22.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [03.07.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[11.05.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2017] Informacja z otwarcia ofert [07.06.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.06.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej K470083 Brody – Zebrzydowice w km 1+325 – 2+320 w miejscowościach Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[06.04.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [21.04.2017] Informacje z otwarcia ofert [11.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynków szkół na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi i nadbudowa części budynku...

[15.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [31.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [18.05.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [25.05.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 13 z 90