Sprawozdania Burmistrza

Sprawozdanie 27.06.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 26 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017

czytaj dalej »

Sprawozdanie 25.04.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 22 lutego 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 21.02.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 14 grudnia 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 14.12.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 9 listopada 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 09.11.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 28 września 2017 roku

czytaj dalej »

Strona 1 z 11