Sprawozdania Burmistrza

Sprawozdanie 14.12.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 9 listopada 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 09.11.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 28 września 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 27.09.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 czerwca 2017 roku  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28.06.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 30 marca 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28.03.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 24 lutego 2017 roku Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

czytaj dalej »

Strona 1 z 10