Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap III

[08.11.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[11.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [19.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [23.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku szkoły w Leńczach w zakresie świetlicy i zaplecza

[09.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska..

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [31.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [13.10.2017] Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje [17.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [25.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [13.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 1 z 81