Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa drogi gminnej nr G000073 ul. Rólki dz. nr ewid. 3117/2 w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+000 – 0+561

[20.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[19.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie wskazanym przez Zamawiającego w mieście Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[14.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska - kolejne

[08.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.05.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.06.2018] Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu [05.06.2018] Informacja dotycząca przetargu [07.06.2018] Pytanie i odpowiedź [14.06.2018] Informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Strona 1 z 84