Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji [27.08.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.08.2019 r.

BR.0012.5.2019.E

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skarg złożonych do Rady Miejskiej.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk