80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Mija kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. To najtragiczniejsze dla Polski i świata wydarzenie XX wieku rozpoczęło się 1 września 1939 r. Symbolicznymi działaniami, dającymi początek wojnie, były naloty wojsk niemieckich na Wieluń oraz ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein”.

Wojna zakończyła się podpisaniem kapitulacji wojsk niemieckich w dniu 8 maja 1945 r. W trwających 6 lat działaniach zginęło około 85 mln. mieszkańców całego świata, w tym około 6 mln Polaków.  Straty, jakie poniosło wówczas państwo Polskie, to m.in. zniszczenia materialne w dobytku, nieruchomościach, gruntach, budynkach, budowlach i lokalach, maszynach i urządzeniach, środkach transportu oraz inwentarzu żywym. Liczne utraty zanotowano też w infrastrukturze i wyposażeniu oraz aktywach, depozytach bankowych, zapasach towarów, surowcach i zasobach. Wycofujący się okupant doszczętnie zniszczył stolicę Polski – Warszawę.

W niedzielę 1 września o godz. 11:45 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się główne uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy uroczystość uświetnią swoją osobą m.in. prezydent Niemiec  Frank-Walter Steinmeie oraz ponad 40 delegacji zagranicznych.

Wszystkich mieszkańców prosimy w tych dniach o chwilę zadumy i wspomnienie tych, którzy walczyli i polegli za naszą Ojczyznę, byśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce.