Zapytanie ofertowe

Gmina Kalwaria Zebrzydowska zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019. Termin składania ofert: 19.09.2019 r.

 

[BIP] Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 


 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego (13.09.2019)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.09.2019 r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY

 

W związku z zapytaniem ofertowym na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2019 r. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, informuje że dokonano wyboru ofert na usługi transportu zbiorowego osób na trasach linii komunikacyjnych:

a) Kalwaria Zebrzydowska - Stanisław Dolny Dolany

nazwa i adres Przewoźnika:

„MG BUS” Mariusz Godzik,
Stanisław Dolny 7,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty 2,00

słownie złotych: dwa złote 00/100

Zestawienie złożonych ofert na trasę a) tj. Kalwaria Zebrzydowska - Stanisław Dolny Dolany

Lp.

Nazwa i adres

Cena brutto za 1 wozokilometr

1.

ROAL Alicja Rozumek,
ul. K.Darwina 4K,
31-764 Kraków

6,70

2.

„ADAM-TOURS” Angela Kuś,
ul. Stare Wiślisko 31,
31-979 Kraków

5,94

3

„MG BUS” Mariusz Godzik, Stanisław Dolny 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2,00

4

„MK TRANS” Warchał Karol,
ul. Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów

3,00

5

PKS POŁUDNIE sp.zo.o., ul. Główna 71 a, 42-622 Świerklaniec

3,77


b) Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice

nazwa i adres Przewoźnika:

Mirosława Szczurek
ul. Rola 7,
34-113 Paszkówka

cena wybranej oferty: 0.99

słownie złotych: zero złotych 99/100

Zestawienie złożonych ofert na trasę b) tj. Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Przytkowice

Lp.

Nazwa i adres

Cena za 1 wozokilometr

1.

ROAL Alicja Rozumek,
ul. K.Darwina 4K,
31-764 Kraków

7,02

2.

„ADAM-TOURS” Angela Kuś,
ul. Stare Wiślisko 31,
31-979 Kraków

5,94

3

Mirosława Szczurek
ul. Rola 7,
34-113 Paszkówka

0,99

4

„MG BUS” Mariusz Godzik,
Stanisław Dolny 7,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1,49

5

„MK TRANS” Warchał Karol,
ul. Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów

3,00

c) Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze - Podolany

nazwa i adres Przewoźnika:

„MK TRANS” Warchał Karol,
ul. Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów

cena wybranej oferty: 3,50

słownie złotych: trzy złote 50/100.

Zestawienie złożonych ofert na trasę c) tj. Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze - Podolany

Lp.

Nazwa i adres

Cena za 1 wozokilometr

1.

ROAL Alicja Rozumek,
ul. K.Darwina 4K, 31-764 Kraków

9,18

2.

„ADAM-TOURS” Angela Kuś,
ul. Stare Wiślisko 31,
31-979 Kraków

7,56

3

„MG BUS” Mariusz Godzik, Stanisław Dolny 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

1,70 (rezygnacja)

4

„MK TRANS” Warchał Karol,
ul. Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów

3,50

 

W dniu 20.09.2019 r. Przewoźnik „MG BUS” Mariusz Godzik, Stanisław Dolny 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska złożył rezygnację z w/w trasy.