Podziękowania od Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Na zakończenie XXVII Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przekazał na ręce Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego list, będący wsparciem dla działań Metropolity Krakowskiego.

Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo Arcybiskupa, w którym Pasterz Kościoła Krakowskiego pisze, między: „Serdecznie dziękuje  za przesłane pod moim adresem słowa solidarności i wsparcia”.

Z bólem serca obserwuję ataki na osobę Księdza Arcybiskupa po słowach wypowiedzianych z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Słowa Waszej Ekscelencji odbieram jako słowa Pasterza Archidiecezji Krakowskiej, zatroskanego o dobro Polskiej Rodziny, której wskazuje zagrożenia, broniąc prawdy i wartości chrześcijańskich, wskazując grzech i zakorzenienia narzucającej się obecnie ideologii LGBT – pisze Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej w przekazanym Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu piśmie i dodaje - Jako wspólnota samorządowa szczególnej Ziemi, umiłowanej przez Świętego Jana Pawła II, omodlonej przez pokolenia Polaków, gdzie Króluje, Uzdrawia i Pociesza Matka Boża Kalwaryjska zapewniamy, że kierując się dobrem wspólnym, troską o rodzinę, wyrażamy sprzeciw wobec działań zmierzających do promocji ideologii LGBT w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska, których cele pozostają w sprzeczności z tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi.

Burmistrz Miasta przekazał w piśmie, że mając na względzie dobro rodziny deklarujemy, że jako wspólnota samorządowa:  - stajemy w obronie szkół, przedszkoli oraz systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, - nie  zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w procesie wychowania i kształcenia młodego pokolenia.

Pełna treść pisma Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego skierowanego do Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego