Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28.10.2019r. w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w temacie: Porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy. Stan przygotowania gminy oraz gminnych instytucji do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2019/2020. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu - Burmistrz Miasta  Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty.

 

W posiedzeniu udział wzięli Prezesi, Dyrektorzy, Kierownicy gminnych instytucji, Kierownicy Referatów oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie - członkowie GZZK. Wszyscy uczestnicy przedstawili stan przygotowania gminnych instytucji, szkół, referatów oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie do prawidłowego funkcjonowania w okresie zimy 2019/2020 roku.

 

Po wysłuchaniu wystąpień, Przewodniczący Zespołu stwierdził że, porządek i bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy nie budzi zastrzeżeń oraz że gmina jest prawidłowo przygotowana do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

Burmistrz podziękował wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji nakazanych zadań.