Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza na Konsultacje Społeczne, w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podczas spotkania będziesz mógł zgłosić swoje sugestie i postulaty planistyczne dotyczące:

- przestrzeni publicznej na terenie gminy - terenów pod zabudowę mieszkaniową i terenów produkcyjno-usługowych - kierunków rozwoju przestrzeni każdej miejscowości Spotkanie odbędzie:

- 12 listopada 2019 r. o godz. 16-18 w Centrum Kultury (Stare Kino)

- 18 listopada 2019 r. o godz.16 - 18 w Domu Ludowym w Bugaju