Z wizytą u Posła Edwarda Siarki

29 października br. odbyło się spotkanie z Posłem RP Edwardem Siarką, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem spotkania było omówienie możliwości uzyskania pomocy dla OSP Kalwaria Zebrzydowska, w postaci pozyskania nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty i Naczelnik OSP Kalwaria Zebrzydowska Piotr Buśko.

Warto dodać, że OSP w Kalwaria Zebrzydowskiej w roku 2017 wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych, pokazów oraz zabezpieczeń 278 razy, co uplasowało ją na 3 miejscu w województwie Małopolskim, już w tym roku do akcji ratowniczo – gaśniczych wyjeżdżali 174 razy.

W roku 2018 do akcji ratowniczo – gaśniczej wyjazdów 100 razy, w roku 2019 do chwili obecnej 110 razy.

Należy zaznaczyć, że terenem działania OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej jako jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest cały powiat Wadowicki.

Przypominamy że budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2019 została zabezpieczona kwota 350 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowego wozu bojowego.