Inwestycje na terenie gminy

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie prowadzi aż 8 dużych inwestycji na łączną wartość blisko 6 mln zł, w ostatnich tygodniach oddaliśmy do użytku Salę Gimnastyczną w Barwałdzie Górnym, Miniarenę sportową w Zebrzydowicach i Bibliotekę Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszystkie inwestycje prowadzone są przy ścisłej współpracy z radnymi i sołtysami, co przynosi bardzo dobre efekty. We wtorek 5 listopada sprawdzono jak postępują prace, mamy dla was bardzo dobre informacje żadna z inwestycji nie jest zagrożona, w Leńczach, powstaje boisko wielofunkcyjne a prace przy nim mogą zostać zakończone jeszcze w bieżącym roku.

Prowadzone obecnie inwestycje:

-  Dostosowanie budynku przy ulicy Partyzantów w Kalwarii Zebrzydowskiej celem utworzenia placówki SENIOR+.

- Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim.

- Remont dachu budynku szkoły Podstawowej w Przytkowicach.

-  Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leńczach.

-  Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

-  Remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Budowa skateparku w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Przebudowa i remont pomieszczeń po byłym banku PKO w Kalwarii Zebrzydowskiej na salę obrad i archiwum.