Dobra współpraca z władzami Województwa Małopolskiego i Wojewodą Małopolskim przynosi efekty

W ostatnich dniach Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, Wicemarszałkiem Województwa Łukaszem Smółką.

Spotkania były okazją do złożenia podziękowań za ostatnie inwestycje jakie samorząd gminny realizuje wspólnie z Województwem Małopolskim i Ministerstwem Rodziny jak: Przebudowa Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy stworzenie placówki Klub Seniora, na realizację których Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofinansowanie. Władze Małopolski zostały zaproszone na uroczyste otwarcie wspomnianych inwestycji.

W czasie ostatnich spotkań rozmawiano również o realizacji wspólnych planów jak: kontynuowanie w 2020 roku komunikacji gminnej, a także omówienie możliwości wsparcia zakupu dla OSP Kalwaria Zebrzydowska, nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w spotkaniach uczestniczył także Radny Marcin Zadora i Prezes OSP Kalwaria Zebrzydowska Piotr Śliwa.