Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego

Pan Rafał Stuglik Radny Wojewódzki, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego gościł u Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. Rozmawiano o realizacji wspólnych projektów w 2020 roku z Województwem Małopolskim. Burmistrz Miasta, zaprezentował także inwestycje realizowane z Województwem Małopolskim.

Warto zaznaczyć, że nadchodzący rok 2020, będzie szczególnym czasem dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska, to rok wielkich rocznic 400. rocznica śmierci fundatora „Polskiej Jerozolimy” i Kalwarii Zebrzydowskiej Mikołaja Zebrzydowskiego,  100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.

Ważnym tematem poruszonym w czasie spotkania były programy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczące odnowy zabytków i kapliczek.

Wizyta Pana Przewodniczącego Rafała Stuglika, została połączona z odbiorem kapliczki w Przytkowicach, to kapliczka słupowa zwieńczona krzyżem z wizerunkiem Chrystusa, pochodząca z 1909r. obiekt otrzymał dotację z Programu „Kapliczki Małopolski 2019”, finansowanego z budżetu samorządu wojewódzkiego.

W czasie wizyty radny wojewódzki, zwizytował też obiekty wpisane na listę UNESCO, które także otrzymały wsparcie z programu „Odnowy zabytków” Województwa Małopolskiego.