Odbiór oświetlenia w Stanisławiu Dolnym

W miejscowości Stanisław Dolny w przysiółkach  Stanisław Dolny Draboż i Stanisław Dolny-Kępki wykonano oświetlenie uliczne.  Przy drodze gminnej Stanisław Dolny – Draboż na odcinku ok. 1350 mb. zostało zamontowanych 20 lampy LED, natomiast przy drodze  gminnej Stanisław Dolny-Kępki na odcinku ok. 220 mb. zamontowane zostały  4 lampy LED.

Oświetlenie Stanisław Dolny Draboż

Wybudowane zostało oświetlenie drogi gminnej Stanisław Dolny – Draboż na odcinku ok. 1350 mb. Na odcinku tym zostało zamontowanych  20 szt lamp LED.

Wykonawcą zadania była Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Wartość robót wg zawartej umowy i aneksu na roboty dodatkowe z wykonawcą wynosła 107.494,95 zł.  W ramach robót dodatkowych zamontowano 3 sztuki lamp.

Odbioru prac dokonali Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty,   radna Pani Ewa Pacut, inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Żuk, Wykonawca Pan Stanisław Żurek.

 

Oświetlenie Stanisław Dolny Kępki

Wybudowano oświetlenie drogi gminnej Stanisław Dolny – Kępki na odcinku ok. 220 mb. Na odcinku tym zostało zamontowane 4 szt. lamp LED.

Wykonawcą zadania jest firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Wartość robót wg zawartej umowy i aneksu na roboty dodatkowe z wykonawcą wynosi 19.221,05 zł.

Odbioru prac dokonali Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty,  radny Pan Mirosław Faber, sołtys Pani Grażyna Opyrchał, inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Grzegorz Żuk, Wykonawca Pan Stanisław Żurek.