Renowacje kapliczek w Stanisławiu Dolnym

W Stanisławiu Dolnym dzięki zabiegom radnej Ewy Pacut i Stowarzyszenia Mieszkańców "Dolany na Ludowo i Sportowo" zostały odnowione dwie kapliczki: Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach z 1903 roku, oraz Matki Bożej Różańcowej w koronie z Dzieciątkiem Jezus z 1906 roku.

Na odnowę zabytkowych kapliczek Stowarzyszenie ze Stanisławia Dolnego pozyskało dotację w wysokości blisko 30 tys. zł. Skuteczne przygotowanie wniosku zrealizował Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach poddziałania„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanego przez LGD Gościniec 4 żywiołów.

W Stanisławiu Dolnym odbył się uroczysty odbiór kapliczek, ksiądz proboszcz parafii Stanisław pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP Roman Świerkosz poświęcił wyremontowane kapliczki. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalwarii Augustyn Ormanty, pracownicy Urzędu, konserwator Stanisław Strzelczyk, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców ,,Dolany na ludowo i sportowo" oraz mieszkańcy sołectwa Stanisław Dolny- Dolany.

Renowacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach w miejscowości Stanisław Dolny

W ramach tego projektu przeprowadzono renowację kapliczki Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach w miejscowości Stanisław Dolny. Kapliczka ta jest 3- częściowa. Na najniższej części jest napis „Na cześć Bogu w Trójcy Świętemu Jedynemu i Maryi Panny postawili na pamiątkę Jan Rybski i Anna żona. Proszą o westchnienie do Boga za dusze zmarłe z roku 1903”. W środkowej części są płaskorzeźby : Św. Tomasza, Św. Jana i Św. Anny. Na szczycie pod daszkiem znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach.

Całkowity koszt 19.800,00 zł. Kwota dofinansowania 14.311,00 zł. Kwota wkładu własnego 5.489,00 zł

Renowacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej w koronie z Dzieciątkiem Jezus w Stanisławiu Dolnym.

W ramach tego projektu przeprowadzono renowację kapliczki Matki Bożej Różańcowej w koronie z Dzieciątkiem Jezus w Stanisławiu Dolnym.

Kapliczka jest 3-częściowa. Na najniższej części jest napis: Na Chwałę Boga Trójcy Jedynego Najświętszej Maryi Różańca Świętego i Świętych Pańskich fundował Jędrzej Pilch z Żoną Maryjanną w 1906 roku. Proszą o "Zdrowaś Maryja. W środkowej części są płaskorzeźby Św. Tomasza, Świetych. Na szczycie pod daszkiem znajduje się figura Matki Bożej Różańcowej w koronie z Dzieciątkiem Jezus.

Całkowity koszt 21.300,00 zł. Kwota dofinansowania 14.922,00 zł. Kwota wkładu własnego 6.378,00 zł.