Szymon Hołownia gościł w Kalwarii

W Kalwarii Zebrzydowskiej gościł Szymon Hołownia - dziennikarz i publicysta. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt „Profesjonalna pomoc społeczna" na rzecz osób starszych, w tym organizacja warsztatów dla 30 seniorów w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego oraz środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób w podeszłym wieku poprzez aktywizację społeczną i zdrowotną.

W ramach projektu przez cały 2019 rok odbywały się, zajęcia z następujących zakresów
tematycznych:
- warsztaty rękodzieła z elementami pracy ze wspomnieniami, lokalną historią, tradycją,
kuchnia tradycyjną- „Odtwórz tradycję”
- zajęcia sportowe- zajęcia ruchowe z elementami tańca „Zawsze aktywny”
- zajęcia z nowych technologi- „Mój znajomy Internet”
warsztaty artystyczne tj: zajęcia muzyczne, teatralne z elementami choreografii i wiedzy o kulturze - „Mam coś z artysty”

- dwa wyjazdy z zakresu aktywizacji kulturalnej- wyjazd na Orawę oraz do teatru;

- warsztaty z zakresu bezpieczeństwa- „Nie daj się oszukać seniorze”

W ramach spotkania z autorem, 19 listopada w Kalwarii Zebrzydowskiej gościł Szymon Hołownia – dziennikarz i publicysta, współpracujący z Telewizją TVN. Felietonista "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "W drodze". Dwukrotny laureat nagrody Grand Press oraz laureat Dziennikarskiej Nagrody „Ślad”. Zdobywca Wiktora publiczności za rok 2010 oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Założyciel Fundacji „Kasisi” i Fundacji „Dobra Fabryka”, finansujących dziesięć placówek w sześciu krajach Afryki, w tym dom dziecka w Zambii, hospicjum w Rwandzie, wiejski szpital w Kongo.

Podczas spotkania z seniorami – Szymon Hołownia, opowiadał o swej fascynacji Afryką, o tym jak możemy zmieniać świat poprzez ograniczenie chęci posiadania oraz o działalności założonych przez siebie fundacji. Poprzez fundację „Kasisi”, "Chcę pokazać poprzez moją Fundację, że w pomaganiu innym nie chodzi wcale o litość, ale o spotkanie i o szczęście płynące z tego, że dając, realnie zmieniam świat”.

Ponadto zaproszony gość opowiadał seniorom o wydanych książkach, w których porusza wiele ważnych tematów, o ochronie środowiska, oraz o wpływie popularności na skuteczność pomagania innym ludziom. Na zakończenie spotkania Szymon Hołownia odpowiedział na zadawane przez publiczność pytania.