Zasady segregacji odpadów w gminie Kalwaria Zebrzydowska

Zasady segregacji odpadów w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Grafika prezentująca sposób segregowania odpadów według czterech kategorii

Szkło - wrzucamy:

 • butelki po napojach i żywności,
 • słoiki,
 • szklane opakowania po kosmetykach

Papier - wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • gazety, czasopisma, ulotki,
 • zeszyty,
 • papier biurowy.

Metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy:

 • butelki plastikowe,
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
 • plastikowe opakowania,
 • torebki, worki foliowe,
 • kartony po mleku, sokach,
 • folię aluminiową,
 • opakowania po środach czystości.

Zmieszane - wrzucamy:

 • wszystkie odpady, które nie podlegają segregacji i nie są odpadami niebezpiecznymi.

Grafka informująca o odpadach przyjmowanych w PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

a) papier, tworzywa sztuczne, tektura, szkło, metale,
b) opakowania ze szkła,
c) opakowania z tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) opakowania z metali,
f) odpady ulegające biodegradacji (zielone),
g) wielkogabaryty,
h) przeterminowane leki,
i) rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
j) odczynniki fotograficzne,
k) detergenty,
l) farby, tusze, farby drukarskie,
m) kleje,
n) lepiszcze, żywice,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie (do 1m3 rocznie).
p) zużyte baterie i akumulatory,
q) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
r) zużyte opony z samochodów osobowych nie pochodzących z prowadzenia działalności gospodarczej.

Do PSZOK odpady należy dostarczyć we własnym zakresie.