Spotkania Burmistrza w sołectwach

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, zakończył serię spotkań z mieszkańcami. Odbyło się łącznie 9 zebrań, w których wzięło udział blisko 500 mieszkańców.

 

W każdej z miejscowości gminy Kalwaria Zebrzydowska, Burmistrz Miasta spotkał się z mieszańcami, aby złożyć sprawozdanie z prowadzonych prac w 2019 roku. W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli także Radni Rady Miejskiej i Sołtysi z poszczególnych sołectw.

W czasie  spotkań mieszkańcy mieli okazje zgłosić swoje wnioski, problemy do rozwiązania.

Najczęściej zgłaszane wnioski na zebraniach wiejskich dotyczyły remontu dróg gminnych, budowy chodników, a także wprowadzenie komunikacji gminnej, postulat ten został właśnie zrealizowany,  spotkania z mieszkańcami były okazją do wprowadzenia rozkładu jazdy komunikacji gminnej zgodnej z ich oczekiwaniami.