Oświetlenie przy drodze gminnej w Przytkowicach

W miejscowości Przytkowice wykonano oświetlenie uliczne, przy drodze gminnej Leńcze-Przytkowice na odcinku ok. 700 mb. zostało zamontowanych 20 lamp LED. Odbioru prac dokonano z udziałem radnych Roberta Rudeckiego i Wiesława Rudeckiego oraz sołtysa Kazimierza Targosza, a także  inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy.

Przedmiotem odbioru była wybudowana napowietrzna sieć oświetleniowa niskiego napięcia przy drodze gminnej nr K470090 „Leńcze-Przytkowice” w miejscowości Przytkowice o długości 664 mb. Na odcinku tym zostało zamontowane 15 szt lamp LED.

Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Żurek z Babicy. Wartość robót wg zawartej umowy z wykonawcą wynosi 56.203,79 zł.