I etap budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończony

Przypomnijmy, że złożony przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wniosek otrzymał wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 mln zł, dzięki czemu w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce gminnej przy Alei Jana Pawła II powstaje ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki otrzymanym środkom zakończyliśmy I etap prac, który polegał na  wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym zagospodarowaniu terenu, wykonaniu przyłączy mediów.

Z końcem roku dokonaliśmy odbioru technicznego wykonanych prac w których udział wziął Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty,  a do udziału w odbiorze zostali zaproszeni: radny Rady Miejskiej Marcin Zadora, wykonawca Mieczysław Barzycki, inspektor nadzoru Mateusz Pająk.

Wykonawcą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Wartość robót wg zawartej umowy z wykonawcą wynosi 986 tys. 377 tys. zł.

Zakończenie II etapu prac zaplanowano na IV kwartał 2020 r., kontynuacja budowy będzie możliwa po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prace wykończeniowe.

ŚDS powstaje w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Alei Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia.

Powstający ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ma być miejscem, w których osoby niepełnosprawne będą uczyć się samodzielności, nabywać umiejętności niezbędnych w codziennym życiu czy nawet przygotować się do pracy zawodowej, co jest  niezwykle ważne.

W Środowiskowym Domu Samopomocy osoby niepełnosprawne będą  rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się różnych życiowych umiejętności. Będą mogły uczyć się rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z osobami spotykanymi w życiu codziennym (np. na zakupach, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, w intytulacjach kultury). To tylko część zadań.