Nabór uczestników do Klubu "Senior+"

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeżeli jesteś: mieszkańcem Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w wieku 60+, osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym - możesz zostać uczestnikiem „Klubu Senior+”.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. Klub dysponuje 30 miejscami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, pokój 26,  tel. 33 8765 166.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Zapraszamy!

Formularz rekrutacyjny:
Deklaracja uczestnictwa (DOC)
Deklaracja uczestnictwa (PDF)