Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki

Nieruchomości zamieszkałe:

1.
- 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
- 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:
- 150,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
- 300,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.

3. W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w wysokości 5 zł. miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Nieruchomości niezamieszkałe na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka opłaty wynosi:
1) o pojemności 120 l – 5,90 zł,
2) o pojemności 240 l – 11,80 zł,
3) o pojemności 1100 l – 54,08 zł,
4) o pojemności 7000 l – 344,14 zł.

1a. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: stawka opłaty wynosi:
1) o pojemności 120 l – 23,60 zł,
2) o pojemności 240 l – 47,20 zł,
3) o pojemności 1100 l – 216,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 1376, 56 zł.

 

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej