Konkurs ofert - kultywowanie tradycji lokalnych

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje pozarządowe działające w obszarach pożytku publicznego do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury".

Treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu określa zarządzenie nr 199/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1710295

 

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej