Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach jako pierwsza placówka oświatowa w naszej gminie przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo realizowanego przez Małopolską Policję. W czwartek - 13 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie partnerów i osób koordynujących realizację projektu.

Wśród zaproszonych gości byli:
dr hab. inż. Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ks. Leszek Filipek - Proboszcz Parafii w Przytkowicach
mł. insp. Fryderyk Mamcarczyk - Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
asp. szt. Małgorzata Hombesch - Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Wydział ds. Nieletnich i Rodziny
asp. szt. Zbigniew Przybek - Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, Wydział ds. Nieletnich i Rodziny
st. sierż. Krystian Habrzyk - Dzielnicowy, Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
Wiesław Rudecki - Radny oraz członek OSP Przytkowice
Robert Rudecki - Radny oraz członek OSP Przytkowice
mgr inż. Sławomir Gołota - Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego
Kazimierz Targosz - Sołtys wsi Przytkowice

Podczas spotkania odbyła się multimedialna prezentacja wyników badań ankietowych oraz działań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań związanych z realizacją ZPB na terenie szkoły. Koordynatorzy ds. ZPB z ramienia KPP w Wadowicach asp. sztab. M. Hombesch i asp. sztab. Z. Przybek krótko podsumowali wyniki analizy ankiet, opiniując pozytywnie opracowany plan działań i dotychczasowe już działania w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność współpracy szkoły, policji, rodziców, uczniów i partnerów projektu w ceku zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wychowanków zarówno w szkole jak i poza nią. Wszyscy partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy i pomoc szkole w realizacji poszczególnych zadań projektu. Rozmawiano też o nowych pomysłach dotyczących poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza placówką.
Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej newralgicznych w szkole i w jej pobliżu. Wizję przeprowadzili wszyscy zgromadzeni uczestnicy spotkania.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i zaoferowane wsparcie.
Szkolny Koordynator Projektu
M.P