Mikołaj Zebrzydowski - warsztaty dla nauczycieli

W dniu 17 lutego 2020 roku w Klasztorze oo. Bernardynów w  Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie mające na celu wprowadzenie w wydarzenia, uroczystości i konkursy planowane z obchodami jubileuszu 400-lecia śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. Organizatorami tego spotkania byli: pani mgr Maria Mlak – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pan mgr Piotr Janusiewicz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Gośćmi i zarazem odbiorcami tego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, dyrektor Delegatury w Wadowicach pani mgr Maria Nitka, Radni Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, przedstawiciele urzędu, instytucji, przewodniczący Rady Osiedlowej, dyrektorzy, nauczyciele szkół  naszej gminy, ale również ze szkół powiatu wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego oraz osoby, których postać Mikołaja Zebrzydowskiego i historia naszego miasta jest szczególnie bliska.

Na wstępie uczestnicy pod „okiem” przewodnika zwiedzali Sanktuarium i Klasztor oo. Bernardynów oraz miejsca na co dzień niedostępne, a kryjące swoją bogatą historię. Następnie uczestnicy wysłuchali w auli Papieskiej wykładu Pana dr Bartłomieja Wołyńca – pracownika Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematem wykładu był „Mikołaj Zebrzydowski – lata życia”. Na podsumowanie wykładu uczestnicy zadawali pytania, na które prelegent chętnie odpowiadał. Zabrał głos również Pan Burmistrz, który krótko scharakteryzował tematykę wydanej przez siebie publikacji „Wybrane epizody z życia  i działalności Mikołaja Zebrzydowskiego 1553 – 1620”.

Kontynuacja rozmów, dyskusji uczestników spotkania miała miejsce przy kawie i ciastku w przyklasztornej kawiarence.

Organizatorzy składają podziękowania Kustoszowi Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej Ojcu Konradowi Cholewie za udostępnienie auli Papieskiej, możliwości zwiedzania murów klasztoru. Panu Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustynowi Ormantemu za sfinansowanie organizacji wydarzenia. Pani dyrektor Delegatury Marii Nitce za pomoc w organizacji logistycznej, panu Rafałowi Gralewskiemu za oprowadzenie uczestników  i przybliżenie historii zwiedzanych miejsc. Podziękowania również dla wszystkich, którzy zaszczycili tą uroczystość swoją obecnością.

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej