Przytkowice zaangażowane w projeky Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W czwartek 13 lutego 2020 r. Szkole Podstawowej w Przytkowicach  odbyło się spotkanie partnerów i osób koordynujących realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Wśród zaproszonych gości byli:

  • dr hab. inż. Augustyn Ormanty – Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
  • ks. Leszek Filipek –  Proboszcz Parafii w Przytkowicach
  • mł. insp. Fryderyk Mamcarczyk – Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • asp. szt. Małgorzata Hombesch   – Komenda Powiatowa Policji w  Wadowicach, Wydział ds. Nieletnich i Rodziny
  • asp. szt. Zbigniew Przybek – Komenda Powiatowa Policji w  Wadowicach, Wydział ds. Nieletnich i Rodziny
  • st. sierż. Krystian Habrzyk –  Dzielnicowy, Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Wiesław Rudecki – Radny oraz członek OSP Przytkowice
  • Robert Rudecki – Radny oraz członek OSP Przytkowice
  • mgr inż. Sławomir Gołota – Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego
  • Kazimierz Targosz – Sołtys wsi Przytkowice

Podczas spotkania odbyła się multimedialna prezentacja wyników badań ankietowych oraz działań zawartych w Zintegrowanym Planie Działań związanych z realizacją ZPB na terenie szkoły.  Koordynatorzy ds. ZPB z ramienia KPP w Wadowicach, asp.sztab. M. Hombesch i asp.sztab. Z. Przybek krótko podsumowali wyniki analizy ankiet, opiniując pozytywnie opracowany plan działań i dotychczasowe już działania w tym zakresie.

Szczególną uwagę zwrócono na konieczność współpracy szkoły, policji, rodziców, uczniów i partnerów projektu w ceku zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wychowanków zarówno w szkole jak i poza nią. Wszyscy partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy i pomoc szkole w realizacji poszczególnych etapów projektu.

Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej newralgicznych w szkole i w jej pobliżu. Wizję przeprowadzili wszyscy zgromadzeni uczestnicy spotkania.

Goście zaoferowali swoje wsparcie podczas kontynuacji projektu. Rozmawiano też o nowych pomysłach dotyczących poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza placówką.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i zaoferowane wsparcie.

Szkolny Koordynator Projektu

Szkoła Podstawowa w Przytkowicach