Z wizytą w Hameln

Kiedy w listopadzie 2001 roku podpisywano porozumienie o partnerstwie miedzy miastami Hameln/Niemcy/ a Kalwarią Zebrzydowską, sceptycy kiwali głowami...

Kiedy w listopadzie 2001 roku podpisywano porozumienie o partnerstwie miedzy miastami Hameln/Niemcy/ a Kalwarią Zebrzydowską, sceptycy kiwali głowami. Publikowane teksty porozumienia miast i aktu potwierdzającego umowę o partnerskiej współpracy u niektórych wywoływały mieszane uczucia. Zdecydowana większość traktowała to jako obszar działania, który jest poza możliwościami potencjalnego mieszkańca naszej społeczności, chociaż nie wynikało to z treści zawartych w dokumentach. W rzeczywistości okazało się zupełnie, co innego. Współpraca jest prowadzona na kilku płaszczyznach, wspomnę tu obszar kultury, sportu, oświaty, a ostatnio dołączyła stała wymiana doświadczeń z zakresu administracji i samorządu. W kwietniu dwudziestokilkuosobowa grupa mieszkańców naszej gminy udała się z wizytą do Hameln. Byli to reprezentanci różnych profesji: urzędnicy, nauczyciele, rolnicy, rzemieślnicy, pracownicy opieki społecznej, samorządowcy, duchowny oraz reprezentanci stowarzyszeń katolickich, OSP, zespołu folklorystycznego. Wizyta miała charakter roboczy, a odbyła się na zaproszenie Burmistrza Miasta Hameln Klausa Arnecke i Związku ds. Partnerstwa(Partnerschaftvereine). Program pobytu był dostosowany do obszarów zainteresowań uczestników naszej delegacji. Zamieszkaliśmy w Finkenborn w miejscu wyjątkowo urokliwym zapewne znanym wielu mieszkańcom, a już na pewno całej rzeszy młodych ludzi uczestniczących w tzw. wymianach szkolnych. W Ratuszu zostaliśmy uroczyście powitani przez władze miasta Hameln. Tego dnia spacerkiem przeszliśmy po mieście, zwiedzaliśmy i podziwialiśmy jego uroki. Po południu rozpoczęły się robocze spotkania tematyczne prowadzone w trzech grupach, które można by porównać do seminarium. Prezentacje miały miejsce w Ratuszu, a prowadzone były przez fachowców różnych działów Urzędu Miasta. Na przykład grupa urzędników zapoznawała się z organizacją pracy tamtejszego Urzędu, jego strukturami, zadaniami i sprawami, jakie są załatwiane na poszczególnych stanowiskach pracy (oczywiście przykładowych, bo nie sposób byłoby poznać wszystkich skoro administracja 60- tysięcznego miasta liczy około 900 urzędników, ale to podajemy jako ciekawostkę dla porównania z naszą prawie 20 tysięczną gminą). Interesował nas podział pracy w poszczególnych referatach, wielkość zatrudnienia aż po tematy związane z budżetem miasta. Strona Niemiecka nie była zaskoczona dociekliwymi pytaniami. Zostały one kilka tygodni wcześniej przesłane, aby rozmowy mogły się toczyć wokół tematów, które nas szczególnie interesowały. Ponieważ większość zagadnień chcieliśmy poznać w różnych czasookresach dla dokonywania porównań, w związku z tym nie obyło się bez wykresów, obliczeń i tabel. Trzeba przyznać, że było to bardzo interesujące spotkanie. Po nim mieliśmy obraz, za co odpowiada miasto, za co Urząd, a za co land. Wieczorem tego samego dnia mieliśmy kolejną okazję do kontynuowania rozmów popołudniowych podczas spotkania z przedstawicielami różnych innych instytucji i Urzędu, którzy ze względu na obowiązki służbowe nie mogli być na rozmowach popołudniowych. Trzeba przyznać, że nasi partnerzy z Hameln bardzo starali się sprostać naszym zainteresowaniom. Zorganizowali nasz pobyt tak, żeby każdy mógł je zaspokoić. Nauczyciele zostali zaproszeni do Gimnazjum Wiktorii Luizy. Spotkali się z gronem pedagogicznym, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, byli na próbie chóru zostali zaproszeni na koncert. Panie: Izabela Jurek z opieki społecznej i Renata Mikołajek poznawały system opieki socjalnej i świadczeń, także dla niepełnosprawnych, odwiedziły przedszkole i przyglądały się warunkom i pracy z dziećmi specjalnej troski. Ojciec Melchior i Pan Łypik uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Gminy Katolickiej Św. Elżbiety. Ponadto wszyscy zwiedziliśmy punkty rzemieślnicze, w których zdobywają kwalifikacje ludzie, dla których brakuje oferty pracy w wyuczonych zawodach. Szkoleni są tam murarze, tynkarze, stolarze, malarze, dekoratorzy, ślusarze itp. Nauka trwa jeden rok, a zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się na miejscu w specjalnie do tego przystosowanych olbrzymich obiektach. Jest to jedna z ofert dla ludzi, którzy pozostają na zasiłku dla bezrobotnych. Odwiedziliśmy też Pracownie Młodzieżowe, w których uczy się i zdobywa zawód młodzież, która z różnych obiektywnych przyczyn przerwała edukację. Tam ma szansę zdobycia zawodu. Odbywa się to na zasadzie nauki i praktyki. Tak jak wszędzie, tak i w Hameln funkcjonują i działają instytucje charytatywne i podobne naszej opiece społecznej, z tą różnicą, że ta pomoc oferowana przez nie jest o wiele mocniejsza. Zostaliśmy oprowadzeni i poznaliśmy funkcjonowanie Hamelner Tafel oferującej pomoc miasta dla potrzebujących. W sferze naszych zainteresowań były także sprawy wsi i związanego z nią rolnictwa. Takie dwa tradycyjne aczkolwiek specjalistyczne gospodarstwa rolne ( jedno nastawione na hodowlę świń, drugie zboża) mogliśmy zobaczyć, spotkać się z rolnikami właścicielami tychże i dowiedzieć się wiele na temat funkcjonowania tego typu produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Pytaliśmy jak to było na początku zaraz po wejściu Niemiec do UE i jak jest teraz z perspektywy tego właściwie krótkiego czasu. Pan Hake, który prowadzi hodowlę świń na 80 ha chętnie odpowiadał na wszystkie pytania i oprowadził całą grupę po gospodarstwie. Równie interesujące było spotkanie z właścicielem gospodarstwa rolnego Bolko Janssonem, który jest inżynierem specjalistą od środków ochrony roślin, a także Komisarycznym Przewodniczącym Okręgowej Izby Rolnej w Hanowerze. Hameln jest także miejscowością atrakcyjną dla turystów. Rocznie to miasto i jego okolice odwiedza około 3 mln osób. Gospodarze pochwalili się ofertą dla turysty. Zobaczyliśmy camping z basenem w Halvesdorf, zamek Hamelschenburg i uzdrowisko Bad Pyrmont. W trakcie naszego pobytu zostało zorganizowane dla naszej grupy spotkanie z mieszkańcami miasta. Odbyło się ono w Finkenborn, na które przybyło około 100 osób, przeważnie członkowie Związku ds. Partnerstwa wraz z rodzinami oraz przedstawicielki Niemieckiego Koła Kobiet, które niebawem, bo we wrześniu będziemy gościć w Kalwarii i rozwijać współpracę na tej płaszczyźnie. W niedziele po Mszy Św. w kościele Św. Elżbiety wzięliśmy udział w święcie Talkshow, później zwiedzaliśmy okolice Hameln. Pobyt nasz kończyła wspólna kolacja z udziałem władz miast i opiekunów grup. Bożena Stokłosa.

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Z wizytą w Kalwarii

W pierwszych dniach maja do Kalwarii przyjechała grupa radnych Rady Miasta Hameln. Byli to członkowie lokalnej frakcji partii SPD, a wśród nich m.in.:poprzednia burmistrz Hameln Christa Bruns, przewodniczący frakcji SPD w Hameln Klaus Nolting, skarbnik miasta Dieter Joscho. Większość gości była po raz pierwszy w naszych stronach. Wzorując się na pobycie poprzednich grup, goście chcieli podczas pierwszego pobytu u nas, jak najwięcej zobaczyć i zwiedzić w okolicy: Wieliczkę, Oświęcim, Zakopane, Kraków i oczywiście Kalwarię. Podczas oficjalnego spotkania delegację z Hameln przywitał Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty. W spotkaniu uczestniczyła Władysława Boba odpowiedzialna za koordynację współpracy pomiędzy obydwoma miastami, kierownik promocji Urzędu Miasta Zofia Warmuz oraz Skarbnik Miasta Wanda Gościej. Podczas spotkania rozmawiano na tematy związane z rozwojem miast, naszych odczuć po wejściu do UE. Strona niemiecka była ciekawa jak wyglądały uroczystości i jak świętowano w Polsce, w tym ważnym dla wszystkich dniu. Od pierwszego dnia pobytu grupa rozpoczęła zwiedzanie. W naszej gminie odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach, zwiedzili Klasztor i Dróżki,, w mieście oglądali wystawę mebli w pawilonach wystawowych Cechu Rzemiosł Różnych. Wizytę gości z Hameln zakończono uroczystą kolacją z udziałem Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Krawczyńskiego, radnych RM, Sekretarza Miasta Zofii Pułczyńskiej, Kierownik Wydziału Promocji Zofii Warmuz, Kierownik Rady Miejskiej Elżbiety Kożuch. Wspólne spotkanie było okazją do wysłuchania wrażeń z pierwszego pobytu w naszym mieście i do rozmów o partnerstwie w nowych realiach czyli po wejściu do UE.
(BS)

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln

Hameln