Promocja Rocznika „ Małopolska” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rocznik „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny” wydaje od 1999 roku Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Na miejsce promocji pisma wybierana jest miejscowość opisywana w jednym z artykułów. W tym roku, dzięki artykułowi ks. Piotra Maroszka o uroczystości odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej w Kalwarii, promocja odbyła się w naszym mieście.

Spotkanie promocyjne odbyło się w czwartek 27 lutego w Bibliotece Publicznej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

Na spotkanie przybyła delegacja redakcji Rocznika z przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury Barbarą Miszczyk oraz dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Anną Wiśniewską.  O początkach wydawnictwa i jego zawartości mówił Redaktor naczelny dr Mateusz Wyżga. Swoje artykuły przedstawili autorzy: ks. Piotr Maroszek, Mirosław Płonka, Dorota Satoła oraz Andrzej Bogunia-Paczyński. Wystąpienia wzbogacono materiałami multimedialnymi.

Promocję wydawnictwa uświetnił występ zespołu regionalnego „Sami Swoi” z Przytkowic, który w ubiegłym roku otrzymał medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Czwartkowe spotkanie zgromadziło grono osób z naszej gminy, szczególnie zainteresowanych tematyka regionalną, pasjonatów historii lokalnej, kolekcjonerów, autorów publikacji o Małej Ojczyźnie.

Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo.

Egzemplarz XXI tomu Rocznika Małopolska jest dostępny w Bibliotece.

Zapraszamy do lektury!

Bogusława Moskała

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego