Ograniczenie przyjęć w SPZOZ

W związku z pandemią koronawirusa oraz koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, z dniem 16.03.2020 r. ograniczamy przyjęcia pacjentów w gabinetach lekarskich.
Pacjenci przyjmowani będą w gabinecie lekarskim tylko i wyłącznie w przypadkach pilnych. Równocześnie zawieszone zostają wizyty w domu pacjenta.

W przypadkach niewymagających pilnej pomocy lekarskiej, lekarz telefonicznie może udzielić konsultacji (teleporady), podczas której zdecyduje o dalszym postępowaniu.

W przypadku konieczności przepisania leku recepturowego np. w ramach kontynuacji leczenia, lekarz może wystawić taką receptę na podstawie telefonicznego zlecenia.

W pozostałych sprawach administracyjnych prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt telefoniczny:
Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej
- Rejestracja Ogólna tel.
• 33 8766437,
• 33 8765340,
• 33 8765341,
• 608 786 725.
- Poradnia Dziecięcia
• tel. 33 8766111
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leńczach tel. 33 8768795
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przytkowicach tel. 33 8768425

Kierownik SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej
Grzegorz Pasternak