Unieważnienie konkursu

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 11 h ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzeniem nr 237/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., konkurs na dyrektorów szkól samorządowych tj.
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Zebrzydowicach
został  unieważniony.

Burmistrz
Augustyn Ormanty