Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje działające w obszarach pożytku publicznego do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska".

Oferty należy składać do dnia 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu określa zarządzenie nr 238/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej "Prowadzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska" - https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1750209