Informacja wyborcza

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - do dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

Informacja
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Kalwaria Zebrzydowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- nr 1, w liczbie 9,
- nr 2, w liczbie 9,
- nr 3, w liczbie 7,
- nr 4, w liczbie 7,
- nr 5, w liczbie 7,
- nr 6, w liczbie 7,
- nr 7, w liczbie 5,
- nr 8, w liczbie 6,
- nr 9, w liczbie 10,
- nr 10, w liczbie 7,
- nr 11, w liczbie 8,
- nr 12, w liczbie 8,
- nr 13, w liczbie 4,
- nr 14, w liczbie 5,
- nr 15, w liczbie 5,
- nr 16, w liczbie 3.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. (piątek) r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda