Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11.05.2020 r.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.05.2020 r.

BR.0012.2.2020.D

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 11 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2019 z budżetu gminy,
  • Klubów Sportowych oraz innych Stowarzyszeń w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2019 z budżetu gminy.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  • Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2019 z budżetu gminy,
  • Klubów Sportowych oraz innych Stowarzyszeń w zakresie realizacji środków przyznanych w roku 2019 z budżetu gminy.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan