Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1758245

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy kalwaria Zebrzydowska, położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1758281