Informacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” informuje, że z dniem 11 maja 2020 r. zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Sowińskiego 16 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jednocześnie, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, osoby, które będą korzystały z PSZOK, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu od pracowników i innych osób.