Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2020 r.

 

BR.0012.3.2020.D

Kalwaria Zebrzydowska, 11.05.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli:
  • wydatków na promocję Gminy Kalwaria Zebrzydowska poniesionych w roku 2019,
  • zamówień publicznych i przetargów udzielonych w roku 2019,
  • zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg podatkowych, umorzeń podatków oraz zadłużeń z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych za rok 2019.
 3. Przeprowadzenie kontroli:
  • wydatków na promocję Gminy Kalwaria Zebrzydowska poniesionych w roku 2019,
  • zamówień publicznych i przetargów udzielonych w roku 2019,
  • zadłużeń podatkowych, udzielanych ulg podatkowych, umorzeń podatków oraz zadłużeń z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych za rok 2019.
 4. Podsumowanie wyników pracy zespołu kontrolnego.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” – Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan