Ogłoszenie o naborze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - zastępstwo. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 22 maja 2020 r. do godziny 12.00.

 

Szczegóły naboru zawiera ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1762740