Informacja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje ,że trwa weryfikacja złożonych wniosków celem realizacji gminnego programu wymiany pieców. W  2020 r.  zostanie dofinansowanych 60 szt. kotłów w kwocie 7000 zł (wymiana starych kotłów na nowe ekologiczne: ekogroszek, gaz, pellet i piec elektryczny) zgodnie z kolejnością zgłoszeń – data wpływu wniosku złożonego do tutejszego urzędu.

 

W załączeniu do wglądu uchwała nr VIII/83/19 wraz z regulaminem
https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1636195,uchwala-nr-viii8319-rady-miejskiej-w-kalwarii-zebrzydowskiej-z-dnia-12-lipca-2019-r-w-sprawie-przyje.html